0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie potrzeb pracodawców w zakresie nowych kwalifikacji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w ramach powołanej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, prowadzi badania potrzeb pracodawców z sektora motoryzacyjnego w zakresie nowych kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Grupą docelową badania jest szerokie grono przedsiębiorstw związanych z branżą motoryzacji i elektromobilności.

Badanie to jest ogromnie ważne dla jakości edukacji zawodowej w Polsce.

Jego efekty będą służyły przygotowaniu rekomendacji w zakresie dopasowania aktualnych zawodów dla sektora motoryzacyjnego oraz przypisanych do nich kompetencji a także tworzeniu nowych zawodów z opisem kwalifikacji.

 

Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa potrzeb

Zachęcamy do szerokiego i aktywnego udziału w badaniu. Badanie jest w pełni anonimowe

Wyniki badania przedstawione będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Projekt pn. „Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2018 r. - 30 czerwca 2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących badania, prosimy o kontakt z Ekspertem ds. Rynku Pracy z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, Panią Moniką Bezak tel: 504 292 316, e-mail: mbezak@ksse.com.pl

W tej ankiecie jest 40 pytań.